VILKÅR OG BETINGELSER Kingbee B.V.

Disse vilkår og betingelser (vilkår og betingelser) gælder for ethvert brug af hjemmesiden https://www.tilbudsaviseronline.dk (hjemmesiden) og alle dens underdomæner. Vilkårene og betingelserne gælder også for alle andre tjenester, der leveres af os.

Hjemmesiden samler dagligt de seneste tilbudsaviser, brochurer, flyers, kataloger, magasiner og lookbooks fra butikker i hele Danmark. På den måde får du optimalt kendskab til rabatter og tilbud fra tilbudsaviser, og du vil nemt finde rabatter eller specialtilbud i butikkerne i dit nabolag. Ofte er de nyeste tilbudsaviser de første på vores hjemmeside, allerede inden de ligger i din postkasse, og du kan selvfølgelig læse dem derhjemme, på arbejdet, i skolen eller i butikken. Gem tilbudsaviseronline.dk i din favoritlinje og spar dig selv en masse tid og penge. Desuden er du med til at reducere papirspild ved at læse digitale reklamebrochurer.

I disse vilkår og betingelser gør vi brug af definitionen tilbudsaviseronline.dk . Tilbudsaviseronline.dk er en del af og har begrænset driftssikkerhed for det private partnerskabsselskab Kingbee B.V., lovpligtigt baseret i Amsterdam, med kontor på Wibautstraat 131 D i Amsterdam, registreret i det nederlandske virksomhedsregister under nummer 58525076.

Tilbudsaviseronline.dk beholder retten til at ændre de generelle vilkår og betingelser til enhver tid. Ved at bruge hjemmesiden accepterer brugeren, at den seneste version af de generelle vilkår og betingelser altid vil være gældende. I tilfælde af, at forbrugeren ikke er enig i en sådan ændring, burde forbrugeren straks ophøre med at bruge de tjenester, der tilbydes af tilbudsaviseronline.dk


Artikel 1 – Generelle bestemmelser og definitioner

1. Vilkårene og betingelserne gælder for alle, der bruger hjemmesiden og/eller applikationen, der tilbydes af tilbudsaviseronline.dk

2. Vi sender dig vilkårene og betingelserne på din anmodning, gratis. Vilkår og betingelser er også tilgængelige på https://www.tilbudsaviseronline.dk/vilkar-og-betingelser

3. I tilfælde af at en del af vilkårene og betingelserne er ugyldige eller er blevet tilbagekaldt, vil intet ændre sig med hensyn til gyldigheden af resten af vilkårene og betingelserne. Den ugyldige eller tilbagekaldte del skal erstattes af en bestemmelse, der følger retningslinjerne i de oprindelige bestemmelser så meget som muligt. Hvor en entalsform er brugt i disse generelle vilkår og betingelser, gælder indholdet også for flertalsbegrebet og omvendt.

4. I disse generelle vilkår og betingelser gælder følgende vilkår:

4.1 Tilbudsaviseronline.dk: Et privat partnerskab med begrænset driftssikkerhed Kingbee B.V., lovpligtigt baseret i Amsterdam, med kontor på Wibautstraat 131 D i Amsterdam, registreret i det nederlandske virksomhedsregister under nummer 58525076.

4.2 U: Bruger: en forbruger eller virksomhed, der har accepteret gyldigheden af disse generelle vilkår og betingelser ved at bruge hjemmesiden eller ved at oprette en konto på hjemmesiden.

4.3 Forbruger: En fysisk person, der ikke handler under udøvelsen af deres erhverv eller som en virksomhed eller virksomhed, der gør brug af tilbudsaviseronline.dk og tilbudsaviseronline.dk appen.

4.4 Udbydere: en leverandør af varer, der er indgået en aftale med tilbudsaviseronline.dk med hensyn til levering af (rabat) tilbud på hjemmesiden.

4.5 Tilbud: et særligt tilbud, en aftale, online publikation, handling og/eller tilbudsavis fra en udbyder, der er offentliggjort på tilbudsaviseronline.dk og tilbudsaviseronline.dk appen, til brug for forbrugeren.


Artikel 2– Brugervejledninger og regler for hjemmesiden


1. Brugeren må ikke bruge hjemmesiden på en sådan måde, at det krænker tilbudsaviseronline.dks interesser og/eller bryder nogen af de danske eller andre gældende love og regler. 

2. Brugeren må ikke distribuere noget af følgende via hjemmesiden:

- Pornografiske optagelser, film, billeder eller andre medier med erotisk indhold;

- Tekster eller billeder, der er fornærmende, racistiske, diskriminerende eller på nogen måde antænder eller spreder had;

- Uanmodet reklame (spam);

- Ukorrekte eller vildledende oplysninger;

- Virusser, malware, spyware eller anden software beregnet til at forårsage skade på computere på hjemmesiden eller andre brugere.

3. Det er forbudt at oprette en konto under en andens navn eller at påtage sig en andens identitet på anden måde. 

4. Brugeren vil holde alle indhentede personlige oplysninger om andre brugere hemmelige og vil ikke misbruge disse oplysninger på nogen måde.

5. Det er forbudt at henvende sig til andre brugere med andre formål med økonomisk gevinst eller fortjeneste, bortset fra dem, som hjemmesiden er beregnet til. Det er også forbudt at begrænse eller nægte tredjeparter adgang til de tjenester, som tilbudsaviseronline.dk tilbyder.

6. Hvis brugeren er yngre end 18 år, er han eller hun forpligtet til at være ærlig om sin alder, når han opretter sin konto. Tjenesterne fra tilbudsaviseronline.dk er kun tilgængelige for mindreårige, hvis de har fået tilladelse hertil fra deres forældre eller værger, dvs. det anses for acceptabelt af deres forældre eller værger, at den mindreårige kan udføre de pågældende handlinger uafhængigt.

7. I tilfælde af at hjemmesidens brugervejledninger overtrædes, forbeholder tilbudsaviseronline.dk sig retten til at fjerne eller (midlertidigt) blokere brugerens konto.


Artikel 3 - Platformen

Formålet med hjemmesiden er at tilbyde en platform, hvor enhver forbruger kan se relevante tilbudsaviser og tilbud til enhver tid, baseret på personlige præferencer og placering. Tilbudsaviseronline.dk udgiver tilbuddet, onlinepublikationen, rabataftalen og/eller tilbudsavisen på sit eget websted eller henviser brugeren til udbyderens websted. Ved køb af et produkt eller en tjeneste gælder vilkårene og betingelserne for den pågældende udbyder eller leverandør. Tilbudsaviseronline.dk sælger ikke selv nogen produkter. Den har ingen kontakter med nogen af de forskellige annoncørers salgsafdelinger og er ikke i stand til at formidle i tilfælde af problemer, der måtte opstå ved køb, levering eller returnering af produkter eller tjenester.

Artikel 4 – Hjemmesidens tilgængelighed

Vi gør vores yderste for at sikre, at hjemmesiden og applikationen er tilgængelig. Vi kan ikke garantere, at hjemmesiden er fejlfri eller vil være tilgængelig til enhver tid. Vi påtager os ikke ansvar for skader i nogen form eller for tilgængelighed, nøjagtighed, kvalitet, præsentation, transmission, integritet eller indhold af den tilbudte information på hjemmesiden. Dette inkluderer omtale af enhver forkert varighed af et tilbud, onlinepublikation, handling og/eller tilbudsavis.

Artikel 5 – Brugerkonto og misbrug 

1. Brugeren skal beskytte sin kontos loginoplysninger og skal holde sin adgangskode hemmelig. Vi antager, at alt, hvad der sker på en brugerkonto, vil blive udført af brugeren eller under opsyn af brugeren.

2. Hvis brugeren har mistanke om eller ved, at deres konto er misbrugt, skal dette meddeles til hjemmesiden med det samme, så tilbudsaviseronline.dk kan tage den nødvendige handling. Brugeren skal straks sende en meddelelse til [email protected]

3. I tilfælde af at brugeren ønsker at fjerne sin konto fra vores system, eller afmelde vores nyhedsbrev, kan dette gøres via https://www.tilbudsaviseronline.dk/unsubscribe-store-updates.html. Vi behandler anmodningen inden for 7 arbejdsdage.

Artikel 6 - Priser

1. Forbrugere kan anvende vores tjenester gratis. Vi kan beslutte at begynde at opkræve et gebyr på et tidspunkt i fremtiden. Vi vil meddele eventuelle ændringer om gebyrer rettidigt. Skulle vi meddele en prisændring, har du altid mulighed for at melde dig ud med det samme, og det er gratis.

2. Hvis der er et gebyr gældende for nogen del af vores tjenester, vil vi tydeligt nævne dette på hjemmesiden.

Artikel 7 - Udelukkelse

Vi forbeholder os retten til at udelukke dig fra vores tjenester (delvist) eller nægte dig adgang til hjemmesiden. Vi kan altid, uanset årsag, fjerne konti. I tilfælde af, at vi beslutter at ophøre med adgangen til siden eller at fjerne din konto, fralægger vi os ethvert ansvar for enhver mulig skade, som dette måtte forårsage.

Vi kan udelukke adgang til vores tjenester ved at:

• Fjerne en kontot;

• (Midlertidigt) blokere bestemte dele af vores tjenester.

Artikel 8 - Fortrolighed

Vi er forpligtet til at holde alle dine fortrolige oplysninger hemmelige. Vi definerer "fortrolig information" som enhver information, hvor du har angivet, at den er fortrolig, eller hvor den er af fortrolig karakter, såsom navn og adresseoplysninger. Dine personlige oplysninger som beskrevet i den generelle databeskyttelsesforordning vil kun blive videregivet, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det.

Artikel 9 – Konfliktformidling

Vi er ikke forpligtet til at formidle i tilfælde af en konflikt mellem brugere. Så snart en bruger henvises til udbyderens hjemmeside, ophører tilbudsaviseronline.dk med at være en part.

Artikel 10 – Ansvar

1. Ethvert ansvar hos tilbudsaviseronline.dk i forhold til at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, ulovlig handling eller andet, er udelukket, i det omfang det er tilladt af ufravigelig lov.

2. Skulle tilbudsaviseronline.dk holdes ansvarlig for skade i nogen form, vil dette være begrænset til kun direkte skade, indtil det beløb, der ville være blevet udbetalt af partens ansvarsforsikring i det pågældende tilfælde.

3. Tilbudsaviseronline.dk kan ikke holdes ansvarlig for:

• Direkte eller indirekte skade påført ved brug af vores hjemmeside, uanset om kravet er baseret på en garantiordning, aftale eller et andet lovligt princip;

• Direkte eller indirekte skade påført af (forkerte) oplysninger på hjemmesiden, uanset om disse oplysninger blev leveret af hjemmesiden eller af tredjeparter;

• Skader, der stammer fra fejl fra tredjeparter eller fra utilgængelighed af hjemmesiden, af årsager uden for hjemmesidens kontrol.

• Direkte eller indirekte skade påført, fordi en udbyders forsyning er opbrugt.

• Direkte eller indirekte skade påført, fordi forpligtelserne i artikel 2.6 ikke blev overholdt (korrekt).

• Indholdet på hjemmesiden, ej heller indholdet af hjemmesider, der på nogen måde er forbundet med tilbudsaviseronline.dk, f.eks. gennem hyper(tekst)link(s) af meta-tag(s).

• Manglende modtagelse og behandling af sendte e-mails eller andre elektroniske meddelelser rettidigt.

• Indhold, der tilbydes via push-beskeder, hyperlinks, bannere eller andre tilbud fra tredjeparter via tilbudsaviseronline.dk og eventuelle aftaler, der er et resultat af sådanne links, eller eventuelle konsekvenser af sådanne aftaler og overholdelse heraf.

Artikel 11 - Fortrolighedspolitik


1. Vi beskytter dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). For mere information kan du tjekke fortrolighedspolitikken på vores hjemmeside.2. Ved at oprette en konto, bruge appen uden en konto og ved at besøge vores hjemmeside, vil personlige oplysninger blive leveret til tilbudsaviseronline.dk Disse personlige oplysninger vil blive behandlet, bekræftet af fortrolighedspolitikken fra tilbudsaviseronline.dk, og de gældende love og regler, og kan til enhver tid anmodes om eller slettes af brugeren.


Artikel 12 - Erstatning

Ved at bruge hjemmesiden holder du os skadesløs for ansvar, krav og skadeserstatning fra tredjeparter. Denne ansvarsbegrænsning udelukker ikke vores ansvar i tilfælde af forsætlig eller bevidst hensynsløshed.

Artikel 13 – Intellektuel ejendom

1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til tilbudsaviseronline.dk og appen er udelukkende baseret på tilbudsaviseronline.dk og må kun bruges med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra tilbudsaviseronline.dk. 


2. Intellektuel ejendomsret omfatter i det mindste alle patentrettigheder, varemærker, handelsnavnerettigheder, databaserettigheder, designrettigheder, domænenavne, knowhow og forretningshemmeligheder og andre rettigheder til intellektuel ejendom i Holland eller ethvert andet land, der er forbundet med webstedet tilbudsaviseronline.dk og/eller Kingbee B.V. Brugen af (dele af) indholdet på tilbudsaviseronline.dk er muligvis underlagt yderligere betingelser, som antages at være kendte og skal overholdes.


3. Du må under ingen omstændigheder sælge eller udnytte noget indhold på webstedet.


Artikel 14 – Klager og uenigheder

1. Skulle du have en klage over hjemmesiden, bedes du sende denne til os via e-mail, via [email protected]. Angiv venligst dit (fulde) navn og adresseoplysninger sammen med din klage. Vi beder dig også give os en klar beskrivelse af årsagen til din klage og eventuelle foreslåede løsninger. Klager vil blive behandlet inden for 7 hverdage.

2. Skulle der opstå en uenighed mellem forbrugeren og/eller leverandøren ogtilbudsaviseronline.dk, vil det hollandske lovsystem være gældende. Under disse omstændigheder har domstolen i Amsterdam beføjelse til at afgøre uenigheden.


Kingbee B.V.

11-12-2019


Download den gratis app med 800+ butikker
Sendt
Noget gik galt, prøv igen